Çakra, Sanskritçe'de tekerlek manasına gelir, ateş çarkı da olarak da isimlendirilir. Bedenimizin içerisinde çakralar olarak bilinen yedi temel enerji merkezi hormonal salgı bezlerinin ve büyük sinir ağlarının üzerinde ya da çok yakınında olup belirli noktalarda omurgayla kesişirler. Kadim metinlerde "Yedi Mühür" ya da "Yedi Kutsal Salgı Bezi" olarak bilinir. Yoga asanalar ve nefes teknikleri ile çakraları harekete geçirir. Çakraları açmak ve enerji akışını artırmak demek o kadar sağlıklı olmak demektir.

1. Kök Çakra

Kuyruk sokumu üzerindedir. Burada böbrek üstü bezleri vardır. Böbrek üstü bezleri, her iki böbrek üzerinde­dir ve beden sıvılarının kimyasal ya­pısını kontrol ederler.

2. Alt Karın Çakrası (Sakral)

Göbek deliğinin altında, karın bölge­sindedir. Burada yumurtalıklar, er­bezleri ve prostat bezi vardır. Bu çakra hem cinsel, hem de yaratıcı enerjiyi kontrol eder.

3. Mide Çakrası (Solar Pleksus)

Göğüslerin altında göbek deliğinin üzerindedir. Burada mide, karaciğer, dalak gibi organlar bulunmaktadır. Salgı bezi olarak, midenin hemen ar­kasında pankreas vardır. Pankreas ensülin salgılar, bu da kan şekeri dü­zeyinin dengelenmesinde ve karbon­hidratların metabolizmasının kontro­lünde önemli rol oynar.

4. Kalp Çakrası

Göğüslerin ortasındadır. Burada timüs bezi bulunur. Timüs bezinin ça­lışması ile bağışıklık sistemi arasında yakın bir ilişki vardır.

5. Boğaz Çakrası

Önde gırtlak çıkıntısından başlayarak boynun arkasında, omurilik soğanı­nın hemen altında son bulur. Burada tiroit bezi vardır.

6. Alın Çakrası (Üçüncü Göz)

Alın üzerindedir. Burada hipofiz salgı bezi vardır. Bu bezin işlevi, büyümeyi ve metabolizmayı kapsayan hormon­ları salgılamaktır. Bu çakra hem fizik­sel, hem de spirltüel anlamda görme ile doğrudan bağlantılıdır.

7. Taç Çakra

Başın üst kısmında bulunmakadır. Burada epifiz salgı bezi vardır. işlevi tıbbi açıdan tam olarak kanıtlanma­mış olsa da büyüme ile ilgili olduğu sanılmaktadır.

Tıkalı çakraları açmak için yoga, meditasyon, reiki gibi pratiklerden faydalanmanın yanı sıra hemen alttaki olumlamaları tekrarlayabilirsiniz.

  •  “Ben yeterliyim. Güvendeyim. Hayattan keyif alıyorum. Dış dünya ile uyum içindeyim.”
  • “Kendimi olduğum halimle seviyor ve kabul ediyorum. Mükemmel olmak zorunda değilim.”
  • “Güvendeyim. Sevdiklerim ve evren tarafından destekleniyorum. Kendimi seviyorum ve dış dünya da beni seviyor.”
  • “Kendimi koşulsuz sevgiye açıyor ve affediyorum. Kalbimi kırmış olanları affediyor ve olumsuz anıları sevgiyle uğurluyorum.”
  • “Kendimi rahatça ifade ediyorum. Duygu ve düşüncelerimin kelimelerim aracılığıyla dış dünyaya akmasına korkmadan izin veriyorum.”
  • “Her şeyin farkındayım. Görmem gerekenleri iç gözümle görüyor ve hissediyorum.”
  • “Tüm evrenle bağlantıdayım. Birlik ve bütünlük hissediyor, sürekli destekleniyorum.”
Sağlıklı yaşamın en önemli yanı ruh, beden ve zihin bütünlüğünün olmasıdır. Çakra dengeleme çalışmalarıyla ilgilendiğinizde hem ruhunuz, hem fiziksel bedeniniz hem de zihniniz birbiri arasında iletişim halinde ve sağlıklı bir şekilde çalışır. Çakra açma meditasyonu, olumlamalar, yoga gibi yöntemler enerjinizin doğru bir şekilde akmasına iyi gelecektir.